Celostátní kolo ceny Ď 2023

V pondělí 16. 10. 2023 se završila naše nominace na cenu Ď, kterou Domov důchodců ve Dvoře Králové ocenil naši činnost ve prospěch jejich klientů. Zúčastnili jsme se totiž, spolu s panem Josefem Šimkem z DD, celostátního kola. Bylo zde předáno 20 celostátních cen za rok 2023 a ještě cena Grand Prix za dlouhodobou a mimořádnou činnost.

My (Královédvorská Arnika) jsme sice celostátní cenu nezískali, ale přesto pro nás akce byla obrovskou odměnou, uznáním, potěšením i inspirací. Děkujeme DD nejen za nominaci, ale i za to, že nás doprovodili nejen do Lipnice nad Sázavou, ale i do Prahy. Pondělní odpoledne bylo pro nás příjemné a hřejivé.

Odnesly jsme si také mnoho dojmů! Záběr činností, za které se odměňuje, je široký a obdivuhodný. Odměněni byli lidé z oblasti

  • sociální – lékař, který zavedl a provádí Vojtovu metodu v ústavu Lada v Pacově pro mentálně postižené děti. Přítomna byla jeho zakladatelka p. Moravcová. Tu k založení ústavu dovedl její vlastní osud – má těžce mentálně postiženou dceru. Zařízení funguje 23 let. Další odměnu získaly dvě rodiny, které dlouhodobě podporují toto zařízení…
  • sportovní (podporovatel a organizátor moto ploché dráhy mládeže).
  • životního prostředí a kulturních památek – odměněn byl památník Terezín – ten nominovali na základě ankety mezi sebou studenti gymnázia z Ústí nad Labem, hrad Radyně, paní Petra Černocká za dlouhodobou podporu ZOO Olomouc.
  • studenti z Ústí nad Labem dále mezi sebou vybírali nejvíce inspirující osobnost ČR… a vybrali… pana Zdeňka Svěráka. Cenu za něj přebrala jeho vnučka se dvěma pravnuky.
  • potravinářského průmyslu – firma Rabbit za to, že stále dodržuje kvalitu a nikdy nesklouzla k nějakým úpravám receptur v zájmu snížení prodejní ceny
  • kultury (Radko Pytlík in memoriam za studium a propagaci díla Jaroslava Haška – cenu přebíral syn, Vojtěch Dyk, přítomni byli vnuk a pravnučka J. Haška, kteří udržují odkaz JH), Filip Rožek – z honorářů za prodané knihy Gump – pes, který naučil lidi žít – věnoval 10 mil Kč na dobročinné účely a v podpoře vybraných subjektů stále pokračuje
  • atd, atd

Zpestřením byl soubor Le-le band – seskupení cca čtyřiceti ukulelistů, sedících normálně mezi námi v hledišti. Ti si secvičili speciální znělku-tuš, kterou uvedli několik výjimečných chvil.

Hlavní cena – Grand Prix – je doprovázena ještě dílem malíře Martina Vavryse, který každý rok pro cenu Ď namaluje nový obraz.

Program trval 2,5 hodiny a byl nabit hřejivou a radostnou atmosférou. Je inspirující a posilující vidět, že svět není jen takový, jak se jeví v televizních reportážích. Že stále žijí dobří lidé mezi námi a dělají s láskou a nezištně velké věci.

Děkujeme ze srdce Domovu důchodců ve Dvoře Králové, zejména paní ředitelce Lorencové a sociálnímu pracovníkovi panu Šimkovi, nejen za ocenění, ale i za to, že nás letošní cenou Ď tak mile provedli.

KatkaK

foto ZDE