Exkurze v APROPO Jičín

V rámci péče o dobrovolníky a jejich vzdělávání, rozšíření obzorů, získání inspirace pro další práci a v neposlední řadě poznávání báječných lidí se „srdcem na dlani“ jsme všem dobrovolníkům z Arniky nabídli účast na exkurzi. Letos jsme se vydaly (ano, jen ženy) opět do Jičína, do o.p.s. APROPO (Asociace pro postižené). Moc jsme se těšily a byly jsme zvědavé, protože jsme od Pepy, který vše zprostředkoval, dostali lákadlo tohoto znění: „Budete koukat. Já vím, jak J (paní ředitelka) začínala. V jedné kanceláři ve dvou. Nyní vede nádherné zařízení. Je to skvělý člověk.“

Tato slova můžeme stoprocentně potvrdit. Koukaly jsme!!!

V péči 45 zaměstnanců APROPA je na 80 rodin s dětmi (velmi širokého věkového rozpětí) s různě závažnými postiženími. Záměrem je pomáhat celé rodině. Postiženým dětem různými pro ně vhodnými terapiemi či osobní asistencí, ostatním v rodině pak alespoň částečným odlehčením od starostí, s nimiž je soužití s takovým dítětem spojeno. Prohlédli jsme si prostory pro společné setkávání (právě probíhala přednáška o Austrálii), terapeutické místnosti, dílnu pro různé tvoření, dva „byty“, kde se děti učí běžnému životu, viděli jsme i zbrusu novou zahradu s množstvím vtipných a důmyslných herních prvků .

Žasli jsme nad úžasnými nápady na činnosti, které děti pobaví, zapojí do činnosti a potěší (letní puťáky, natáčení filmů, pořádání beneficí….).

Myslím, že nejen mě napadlo, že bychom rády dobrovolničily pod tak báječným vedením a pomáhaly dětským (ale jsou zde i plnoletí) klientům. Jenomže Jičín je jednak daleko, jednak nás stále není tolik, abychom mohli tímto způsobem drobit své síly. Určitě jsme si ale z exkurze a z besedy s paní ředitelkou odnesly velmi pozitivní dojmy, které nás povzbuzují v práci pro „naše“ klienty. Vyprávěly jsme i o naší činnosti a vždycky si uvědomíme, že ačkoli se stále potýkáme s nějakými problémy, je za námi spousta dobré a s láskou konané práce.

Na rozloučenou jsme dostaly brožuru Zaostřeno na rodinu, kterou společně zpracovalo několik zařízení s podobným zaměřením jako APROPO. Publikace nás zaujala už svými ilustracemi, jejichž autorkou je jedna klientka APROPA. Jsou v ní názory a příběhy pracovníků a rodin, kteří zde pracují nebo využívají služeb těchto zařízení. Protože příručka obsahuje velmi konkrétní a osobní pohledy a názory, může být i pro nás prospěšná a inspirující.

Své dojmy a postřehy jsme probraly u společného oběda. Debatovaly jsme i o svých zážitcích z dobrovolnictví v posledním roce a o plánech do budoucna. Protože s námi byla i koordinátorka dobrovolníků z DSJ Žireč, bylo to velmi konkrétní a konstruktivní.

Myslím, že „výlet za poznáním“, jak této akci pracovně říkáme, splnil svůj účel. Byl poučný i inspirativní a byl i malou odměnou za dobrovolnickou práci. Naším záměrem jistě je v této již tříleté tradici pokračovat. Bylo by moc fajn, kdyby se napříště takto nechalo „poučit a odměnit“ více těch našich členů, kteří se během roku tak obětavě podílejí na činnosti Královédvorské Arniky.

KatkaK

——————————————————-

Ano, žasly jsme, v jak vkusném, milém a láskyplném prostředí mohou pobývat lidé, kteří nemají to štěstí být zdraví. Před paní ředitelkou, která vše vybudovala takřka od nuly, smekáme! A těch neotřelých nápadů!!!!! Děkujeme za vlídné přijetí a věnovaný čas

JitkaH

 

Fotky jsou ZDE