Indiánské léto v Žirči

Valem se blíží naše největší akce, kterou letos pořádáme.

Srdečně zveme klienty a jejich doprovody z Domova sv. Josefa v Žirči, Domova důchodců DKnL, Diakonie DKnL, sponzory a samozřejmě všechny dobrovolníky Královédvorské Arniky z.s. Přijeďte, užijeme si to!