„Adventní trhy v Kuksu – l“

doprovod klientů DsJ (6dob.) FL: …Adventních trhů v Kuksu jsem se s klienty DsJ zúčastnila už několikrát, ale tentokrát jsem si to asi užila nejvíc. Jelikož jsem tak trochu „zneužila“ ochoty Jany a Oldy, poprvé jsem nefungovala jako řidič. Následkem toho jsem ovšem nemohla (ani jsem se o to nesnažila) odolat pokušením, která s sebou adventní trhy nesou. Jakmile jsem se na nádvoří pozdravila s Maruškou, Verunkou a jejich mírně promrzlou průvodkyní Janou Z., svedla nás cesta neomylně ke stánku, kolem kterého to vonělo přímo náramně! Jak by ne, když základem zaručeně pravého –dle slov prodávajícího– „téměř francouzského“ punče, bylo vínko z Moravy a slivovička… To se nám to pak nakupovalo!! Letos měli prodejci své stánky rozmístěné jen na nádvoří a v Lapidáriu, takže jsme se nemuseli, jako v letech minulých, proplétat davem, ani zdolávat vysoké prahy. A tak jsme v klídku obhlíželi všechna ta předvánoční lákadla pro oči i mlsné jazýčky – adventní věnce, vánoční svícny, keramické formy na cokoliv, hrníčky malé i ty úplně největší, zdobené perníčky atd… Sehnat se dalo snad všechno – kromě teplých vlněných ponožek pro Marušku. Ta ale nelenila a neomylně zamířila ke stánku pana M., kde se mezi sklenicemi s medem skrývaly i náramně praktické lahvinky naplněné dobrou medovinou. Dvě z nich (logicky – za každou ponožku jedna) taky hned putovaly do batůžku… Adventní putování vyvrcholilo samozřejmě u stánků s občerstvením, které bylo opravdu bohaté. Zahřívali jsme si ruce o kelímky s kávou a přitom obdivovali apetit Honzíka, který systematicky ochutnával všechno, co se kolem nabízelo a já jen doufám, že i pro něho skončilo tohle odpoledne příjemně…