„Bláznivé nůžky“ – interaktivní detektivní komedie Pavla Portnera

doprovod klientů DsJ na divadelní představení v Hankově domě (4dob.)

FL: Byla to opravdu bláznivá komedie, založená mimo jiné i na přímém kontaktu s publikem. Výkony na jevišti byly obdivuhodné, ale po pravdě řečeno, slzy smíchu mi do očí vháněly hlasité projevy veselí našeho – jak jednou napsala Jitka – „srandisty Zdendy“, sedícího o řadu dále. Jeho úžasný nakažlivý smích se nedal přeslechnout a „technické poznámky“ve finále si vyžádaly improvizaci ze strany herců. Byl to prostě báječný večer a že bylo veselo i při fotografování a závěrečném posezení v kavárně, to snad nemusím ani psát…