„Cesty naděje“ – benefiční koncert pro Domov sv.Josefa v Žirči

doprovod klientů dsJ na koncert v kostele sv.Mikuláše v Jaroměři (5dob.)

Lenka Prajzlerová:…Benefiční koncert v kostele v Jaroměři – s Alfrédem Strejčkem, za doprovodu kytaristy Štěpána Raka – byl velmi emotivní. Jak říkala Verunka „až běhal mráz po zádech“… Úspěch u posluchačů byl tak velký, že došlo i na přídavky a na rozloučení, kdy posluchači aplaudovali umělcům ve stoje. K nevšednímu zážitku přispěla i atmosféra, kterou umocňuje velikost kostela. Oceňuji přístup umělců, kteří se s úsměvem nechali vyfotografovat s klienty D.Sv.J. Když jsem p.Rakovi děkovala za krásný zážitek, odpověděl, že on děkuje nám. Tyto díky tedy předávám i ostatním účastníkům koncertu…