„Cyrano“ – Divadelní spolek Kašpar, Praha

doprovod klientů DsJ na divadelní představení v Hankově domě (5dob.)

FL: Bylo to tak trochu netradiční představení – aktéři vcházeli na scénu, kudy to jen šlo, hráli i na balkóně, proplétali se mezi sedadly a zdatně zdolávali překážky – vozíky našich klientů, kteří byli jako vždy rozsazeni po stranách hlediště. Po celý večer jsem se báječně bavila a v závěru i patřičně dojala. A to vlastně platilo i po skončení představení, kdy celý tento výlet za kulturou skončil v kavárničce HD. Jelikož se někteří klienti DsJ chystali k odjezdu domů, museli se jak se patří rozloučit, a tak tentokrát bylo těch „panáčků“ a jiných silnějších nápojů trošku víc…Nechci žalovat, ale při opouštění kavárny už výkony některých uživatelů /no – možná jen jednoho uživatele 🙂 / elektrického vozíku byly „na ztrátu řidičáku“…