Den seniorů

Hankův dům, procházka českou operetou, účinkují sólisté Státní opery a Národního divadla
Lenka Prajzlerová – ve středu se zaplnil sál i balkony Hankova domu seniory aby si poslechly Hašlerovy písničky a stručný výňatek Hašlerova životopisu. Na stolech bylo připravené malé občerstvení. Účastníci koncertu odcházeli velmi spokojeni.