Druhá schůze výboru

V pondělí se sešly členky výboru : předsedkyně Jana Štěpánová, koordinátorka Kateřina Krobotová, Zdena Heřmanská a Lenka Prajzlerová, aby projednaly další činnost KA. Jednání se týkalo hlavně využití dotací a další propagace KA, nové strategie v získávání sponzorských darů, nových dobrovolníků, a plánu na rozšíření spolupráce s Domovem důchodců, Diakonie a Pečovatelské služby.