„František je děvkař“

doprovod klientů DsJ na filmové představení v Kině Svět (7dob.)

Po návštěvě kina se nám klienti trochu rozjařili při posezení „U Slunce“ – vtípky jen sršely, panovala dobrá nálada a přes několikeré Lukášovo vyzývání k odjezdu se dlouho nikomu domů nechtělo. Nakonec se odjíždělo až k jedenácté hodině, takže jsme si tentokrát kromě obvyklé chvály vysloužili malou „ťafku“ (samozřejmě všechno v dobrém myšleno…)

JH: DĚKUJEME ZA KINO!!!! Jen byly dozvuky – příště prosím se tak dlouho nezdržovat a popíjet jen decentně…..vím, že za to nemůžete….. aby dobře bylo na obou stranách