„Hradišťan“ – Hradec Králové

doprovod klientů DsJ na koncert (4dob.)

JZ: Koncert Hradišťanu s hradeckou filharmonií byl těžko slovy popsatelný. Z hudby čišela neutichající energie a publikum se bavilo po celou dobu. Kombinace vážné, folklórní a folkové hudby uchvátila všechny diváky v sále, kteří dokonce odměnili účinkující potleskem vestoje! Jirka Pavlica byl velice příjemný a ochotně se s námi vyfotil. Co se týče mých spolužaček, byly opravdu nadšené a myslím, že jsme našli nové dobrovolnice (alespoň pro hradecké akce).