„Hurá do města!“

doprovod klientů DsJ za nákupy apod. (4dob.)

Lenka Prajzlerová: … Když jsem v pátek kolem půl třetí seděla v zahrádce „U Slunce“, nad hlavou bouřka, déšť bubnoval do plachty a po klientech DSvJ.ani vidu, ani slechu, tak jsem si říkala – „O jé, akce zrušena a já jen pěkně zmoknu“. Moc mě nepotěšil ani příjezd Jany a Oldy Štěpánových, kteří sice nic o zrušení akce nevěděli, ale čas značně pokročil a my tu byli pořád jenom tři. Po krátkém čekání a odeslání SMS Líbě Flečkové se vzápětí ozval mobil. -Tady Líba kde jste? Já jsem i s klienty „ U Slunce“. Podívali jsme se na sebe, abychom se ujistili, že jsme přece také U Slunce! Vyběhli jsme před vrata a tam jsme se konečně, se značným zpožděním, sešli. Po krátké poradě jsme se všichni vrátili pod střechu, abychom tu počkali, až se počasí umoudří a za hodinku jsme vyrazili na nákupy do města. Plné tašky, které si klienti vezli domů dokazují, že se výlet do Dvora vydařil a já jsem nezmokla zbytečně…