Hurá do města

doprovod klientů DsJ (4 dobr.)

V důsledku trvající rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka je pohyb vozíčků ve městě stále značně obtížný. Klienti kromě Pepina byly všichni na mechanických vozíčcích, což situaci nijak neulehčovalo.I když bylo počasí nádherné, svítilo sluníčko a teploty dosahovaly 18st.C sešla se skupinka poměrně brzy, kde jinde než, U Slunce.