Hurá do města

doprovod klientů Dsv.J na nákupy (4dobr.)
Lenka Prajzlerová – Počet klientů i doprovodů se neustále měnil. Počasí bylo dost nevlídné a tak naštěstí, když nám už začínala být zima a Šedivým docházela trpělivost, konečně se z půl hodinovým zpožděním objevilo auto s klienty. Klientů přijelo pět a tak s řidičem a 4 dobrovolníky jsme se vrhli do Kauflandu. Nákupy proběhly rychle a myslím, že i ke spokojenosti kupujících. Problém nastal když na tradiční posezení U Slunce měl chuť jenom Pepino. Můj klient Tonda z Prahy by si dal také říct, ale ženy chlapi přehlasovaly a tak byla akce překvapivě brzo ukončená již kolem půl čtvrté. To se za celou dobu naší činnosti ještě nestalo.