16. 11. 2018 – Jak se moří revizoři

Jak se moří revizoři

Jak se moří revizoři – návštěva kina

Před kino jsem dorazila dříve než klienti a když jsem zjistila, že už je otevřeno, šla jsem se dovnitř ohřát. V předsálí byl prodejce popcornu a paní pokladní s pánem od kontroly vstupenek u dveří, kteří seděli u stolečku. Od pohledu už se známe, a tak se hned ptali, zda jsem doprovod vozíčkářů. Po mé kladné odpovědi jejich další otázka zněla, zda přijedou opravdu čtyři, protože to vypadá, že nás asi víc nebude a hraje se od pěti lidí!!! Řekla jsem jim, že nahlášení jsou čtyři, ale často se stane, že se někomu udělá na poslední chvíli špatně a náhrada už se tak rychle nesežene. Bylo to docela napínavé, ale přijeli všichni, tak se hrát bude… Nakonec se diváků sešlo asi deset. Návštěvnost bohužel odpovídala našemu „nadšení“ z filmu, byli jsme z něho dost rozpačití…

Všichni čtyři klienti chtěli a hlavně byli schopni si s mojí pomocí přesednout na sedadlo, protože je pohodlnější než vozík. Při přesedávání zpět na vozíky nám vyvstal menší problém. Dvě klientky jasně věděly, který je jejich vozík a bez problémů si přesedly a pak mi radily, který vozík je koho. Přijela jsem s určeným vozíkem k další klientce a ta se po přesednutí bránila, že není její. Radící klientky mezitím odjely a i když vypadaly, že to vědí jistě, nezbývalo mně nic jiného, než pomoct klientce znovu na sedadlo a zeptat se pána – klienta, zda si je on jistý, který vozík je jeho. Pán si jistý nebyl, a tak jsem pomohla klientce do druhého vozíku. Síly jí ubývaly, ale ještě jsme to společně zvládly. Oddechla jsem si, ale jen na okamžik. Po „uvelebení“ na vozíku slyším: „Toto určitě není můj vozík“… To už se k nám blížil pán od vstupenek a za ním i Olda, který už měl první dvě klientky naložené v autě. Vysvětlila jsem jim danou situaci, a tak s jejich pomocí došlo k bezproblémovému třetímu přesednutí klientky na první nabídnutý vozík, potom pomohli přesednout na vozík i pánovi a mohli jsme frčet.

V autě panovala dobrá nálada, situaci se zamotanými vozíky jsme se už jen smáli.

JanaŠ