„Karel Plíhal“

doprovod klientů DsJ na koncert v HK (4dob.)

FL: … K akci samotné sice chybí ( jak se teď často stává! ) referát někoho ze zúčastněných, ale v tomto případě stojí za zmínku i jiná věc, možná daleko důležitější. Každým rokem odchází několik studentek – maturantek za dalším studiem mimo město. Pro některé znamená odchod zároveň konec dobrovolnické činnosti, mnohé studentky se k nám vracejí aspoň o víkendech nebo v době prázdnin. Na akce pořádané v Hradci Králové zajišťuje ale doprovody klientů už pravidelně právě jedna z nich. Janě Zaydlarové se podařilo získat dobrovolníky z řad VŠ studentů přímo v místě, čímž nejen odpadly „technické obtíže“ s dopravou dobrovolníků apod., ale hlavně – je nás víc a o naší činnosti se zase o něco víc ví…