„Karneval v domově důchodců“

asistence a pomoc při organizaci (1dob.)

Lenka Prajzlerová: …Ve čtvrtek 4.3. se uskutečnil v Domově důchodců karneval – vlastně už tradiční rozloučení se zimou. Slavnostně vyzdobeným sálem zněla už od 13.hodiny živá hudba, která celé odpoledne přispívala k dobré pohodě klientů . Sál byl vyzdoben girlandami a balónky, návštěvníci měli na sobě masky. Nechyběla ježibaba, kašpárek, kuchař, plavčík a mnoho jiných. V sále byl neustálý rej nejen zdravých tanečníků ale i lidiček na vozících, kteří se ho vždy účastní s velkým elánem a radostí (samozřejmě za vydatné pomoci sestřiček). Jako vždy se k nejúspěšnějším skladbám se řadila „Mašinka“!… Na stolech kromě chlebíčků byly i preclíky, které si klienti DD sami upekli.
Odpoledne uběhlo za všeobecného veselí a mělo takový úspěch, že hudba musela na přání přidat několik skladeb navíc. Plánovaná doba ukončení karnevalu se tak protáhla až přes 17. hodinu. To už byl nejvyšší čas připravovat večeři… Dík za tak krásné odpoledne patří celému kolektivu pracovníků DD a hlavně pí.Soně Vachkové.