4. 1. 2020 – Koncert Moniky Absolonové s klienty DSJ

4. 1. 2020 – Klienti DSJ v kostele v Horní Brusnici na koncertu Moniky Absolonové

Lukáš přivezl 6 klientů, dobrovolnice jsme byly 4. S velkou pomocí hasičů jsme klienty umístily do první řady, my jsme se prosadily hned za ně. Začalo se chvilinku po 18. hodině, pan Mádle přivítal jak návštěvníky kostela, tak i faráře a paní, která má na starosti Tříkrálovou sbírku. Výtěžek z koncertu je totiž věnovaný Tříkrálové sbírce.

Za velkého potlesku jsme potom uvítali Moniku A. s kapelou Boom ! Band Jiřího Dvořáka. Začalo se vánočními písněmi, pak zazněly, i se vzpomínkou, písničky Karla Gotta. Mezi zpíváním Monika hodně vyprávěla o své rodině, o dětech, o zpěvu a kolezích, o vánocích. Aniž by si to uvědomila, často se musela omluvit Bohu, že v kostele mluví sprostě a že používá pro toto místo nevhodná slova. Přiznala se, že se toho trošku bála, ale věřila, že se ohlídá a dá si na pusu pozor. To jí ale trošku nevycházelo. Řekla, že se snaží, ale že je to hodně těžké 😀 . Mezi písničkami šla i mezi lidi, procházela kostel, zdravila se při zpívání s diváky a dostávala dárečky. Po druhém přídavku už se opravdu rozloučila a krásný večer zpívání ukončila. Přišla se s námi vyfotit, takže máme všichni hezkou památku.
Mně se koncert moc líbil a myslím, že i klientům. Všimla jsem si, že někteří si zpívají. Tleskali s úsměvem, byli spokojení.

MartinaJ