Koncert v DD

Jitka Holcová – Lenko, zítra do Domova důchodců nejedeme – málo klientů mělo zájem… tak tam pozdravuj – ale paní ředitelce jsem volala….
Lenka Prajzlerová – Dnes se uskutečnil v Domově důchodců koncert žáků ZUŠ Praha, za účasti starostky E. Vaňkové, zástupců církví, Diakonie, bývalých zaměstnanců a dobrovolníků, kteří v DD pracují.

Lenka Prajzlerová – Touto akcí jsme zakončili myslím, že pro Královédvorskou Arniku úspěšný rok 2012. Rok kdy KA slavila 10 let své činnosti. KA přeju aby se ji v příštích letech dařilo alespoň tak jak dosud. Hlavně šikovné a obětavé dobrovolníky a v neposlední řadě i podporu sponzorů. Všem klientům, zaměstnancům DSJ, DD, Diakonie a dobrovolníkům přeju do roku 2013 hodně štěstí a lásky.