Kuks, svěcení vinohradu

doprovod klientů DsJ (6dob.)

Májové sluníčko příjemně hřálo, když jsme na parkovišti před bývalými lázněmi čekali na příjezd klientů. Májové sluníčko nepříjemně žhnulo, když jsem už asi potřetí zdolávala dlouhé schodiště mezi parkovištěm č.1 a 2. Organizace trochu zaskřípala, ale nakonec jsme se šťastně sešli – na parkovišti v pořadí čtvrtém – takže další kopec a další schodiště. To už jsem pro další program byla prakticky nepoužitelná. Naštěstí „moje“ Miluška, na kterou jsem jako doprovod zbyla, měla jediný cíl – koupit a napsat pohledy své rodině a známým. Strávily jsme tím dobrou hodinu a já zatím nabrala sil k procházce. Část osazenstva se vydala na prohlídku vnitřních prostor kláštera, na prostranství před vchodem probíhalo malé divadelní představení a přilehlá vinotéka byla v obležení návštěvníků. Na protějším svahu byl vysvěcen nový vinohrad, na schodišti k bývalým lázním předvedl taneční soubor v dobových kostýmech ukázky barokních tanců a za zvuků sborového zpěvu byla slavnostně spuštěna vodní kaskáda. Krásnou tečku za dnešním výletem připravili pro naše klienty majitelé vinohradu, kteří pro ně přímo před vchodem do kláštera zimprovizovali malou ochutnávku vína.