„Na cestě“ projekt Michala Horáčka, Hankův dům

Jitka Holcová – Zdravím duše spřízněné. Zítřejší projekt „Na cestě“ je OK. Počítám s Jitkou Š. + 1, Katkou K. + 1 Markétou Kloučkovou a Pavel Mrština má doprovod svůj. Takže je to prima, primisima Díky Vám. Vstupné 200,- prosím Jirkovi Vrabcovi, řidičovi. Pojedeme dvakrát, protože jede ještě jedna klientka, které byl lístek koupen jednu dobrovolnicí-známou. Ale ona tam bude kolem 18. hodiny, aby se řidič mohl otočit.
Jitka Holcová – Děkuji za včerejší doprovod hudebního projektu Na cestě. Konkrétně Jitce Š. + 1 Katce K. + 1 Markétě Kloučkové a paní Ivě J. Také Jirkovi Vrabcovi za dopravu – měl to složitější, a snad vše dobře dopadlo ke spokojenosti všech. Jaké to bylo? Ještě jsem s nikým nemluvila…
Jitka Šlemrová – Myslím, že koncert se moc líbil, že si to užívalo hlediště i jeviště