Nouzový stav

Z nařízení vlády

od 8. 3. 2020 jsou povoleny akce s účastí do 100 lidí

od 11. 3. 2020 jsou povoleny akce s účastí do 50 lidí

12. 3. 2020 vyhlásila vláda Nouzový stav – ruší se všechny kulturní, společenské a sportovní akce.

Je zákaz návštěv v nemocnicích, domovech seniorů atd.