Nová aktivita v domě s pečovatelskou službou

JŠ: …Dobrá zpráva!! – Do domu s pečovatelskou službou začali chodit manželé Stejskalovi, aby tu zájemce z řad klientů postupně seznámili se základy práce na počítači, vyhledávání zajímavostí a jiných informací na internetu apod. Už teď se ozývá chvála jak od klientů, tak i od vedení „domu“ a jak oba naše nové dobrovolníky znám, jistě nezůstane jen u počítačů a lidičky se tam mohou těšit na zpestření volného času i dalšími aktivitami…