„Ocenění dobrovolníků královédvorska“ (4dob.)

FL: V konšelském sále staré radnice se letos poprvé setkali dobrovolníci královédvorska, nominovaní svými organizacemi, aby převzali ocenění za svoji práci. Iniciátorem setkání byla obecně prospěšná společnost Terra Nostra se sídlem ve DKnL, která je už druhým rokem spolupořadatelem akce „Den D Pardubického a Královéhradeckého kraje“. Její ředitel Jan Machek a starosta města Daniel Lukeš předali deseti vybraným dobrovolníkům – vlastně dobrovolnicím (mezi nominovanými nebyl ani jeden muž!) – pamětní listy, krásné knižní publikace o Dvoře Králové, dárkové předměty věnované místními sponzory a samozřejmě nechyběly ani květiny. Mezi desítkou oceněných byly čtyři členky Královédvorské Arniky – Jana Štěpánová, Petra Punnerová, Lenka Prajzlerová a Libuše Flečková. Bylo to zkrátka moc příjemné odpoledne!