„Pánská jízda“ – Divadelní spolek Frída, Brno

doprovod klientů DsJ na divadelní představení v Hankově domě (8dob.)

JŠ: „Pánská jízda“ byla super, myslím, že se všichni dobře bavili. Při focení byli herci velmi milí a vstřícní, všichni jsme dostali brožurku o jejich divadle a nakonec nás poprosili o poslání fotek na jejich mail.adresu.