„Pečení preclíků v domově důchodců“

přípravy na každoroční karneval (1dob.)

Lenka Prajzlerová: …Ve středu 24.února bylo v domově důchodců napilno. Chystá se tradiční každoroční karneval, kterému předchází pečení preclíků aby bylo při zábavě co mlsat. Když jsme viděli velkou mísu těsta mysleli jsme, že ho ani nezpracujeme. Protože se ale sešlo mimořádně mnoho pilných rukou, šla práce jako po másle. Kuchařinky z řad klientů domova důchodců se rozdělily do několika skupin a byla radost se dívat jak jim jde práce od rukou. Některé připravovaly válečky z těsta k dalšímu zpracování, jiné z nich tvarovaly preclíky, další je namáčely do mléka a nakonec do máku. Na pečení dohlížela zaměstnankyně DD která má na tomto mumraji největší zásluhu – Soňa Vachková. Před obědem už bylo vše sklizeno a jen pár posledních plechů zbývalo dopéci…