PODÁVÁME ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK Z ROZPOČTU MĚSTA

na samostatný projekt manželů Stejskalových – „Audio-knihovna“. Jedná se o pokud možno bezplatné zapůjčování CD nosičů, případně i přehrávačů klientům, kteří si podobné vybavení nemohou sami z finančních důvodů dovolit.