„Pomerančový den“ v Diakonii

(9dob.)

Datum 21.června je v kalendáři spojeno se jménem Alois. Německý psychiatr Alois Alzheimer už v roce 1906 poprvé popsal chorobu, kterou dnes známe právě pod jeho jménem. Část obyvatel Diakonie tvoří pacienti s touto diagnózou. „Pomerančový den“ je akce, která má veřejnost seznámit se zákeřnostmi této choroby i s potřebami pacientů, kteří jí trpí. Dobrovolníci v tento den rozdávají lidem informační letáky a brožurky, případně prodávají drobné propagační předměty. Výtěžek akce slouží ke zkvalitnění péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou.