Přátelé internetu

Domov důchodců ve spolupráci s Královédvorskou Arnikou zahájil akci „Přátelé internetu“. Jejím cílem je seznámit klienty Domova důchodců s prací na počítači a internetem. S ukončením prvního ročníků se počítá v květnu roku 2012. Na začátek se přihlásilo 11 klientů, ale musíme počítat s tím, že ne všichni vydrží až do konce.