26. 1. 2020 – Příliš osobní známost

Kino – Příliš osobní známost 26. 1. 2020
S klientkami DSJ

Na film jsem se těšila s Pavlínkou (přítelkyní řidiče Zdendy), s dobrovolnicí Danou, dobrovolnicí Markétou a 5 klientkami. Opět jen ženy… Bylo nahlášených devět klientů, ale nakonec přijelo jen těch pět, tak jsme byly coby dobrovolnice skoro v přesile 🙂 I takové věci se někdy v dobrovolníkově životě dějí.

U pokladny jsme nakoupily dobrůtky a pití. Šly jsme se usadit a začalo se mlsat, pražená kukuřice všem chutnala. Rozdělily jsme se na dvě party, každá z jedné strany kinosálu. Sundaly jsme klientkám bundy, čepice a sledovaly reklamy firem na plátně. Naštěstí netrvaly dlouho a film brzy začal.

Byla to komedie, takže jsme se každou chvíli smály. A i když byly ve filmu bohužel i smutné scény, odcházely jsme všechny spokojené s pěkným zážitkem a pocitem příjemně využitého večera.

MartinaJ