Setkání dobrovolníků a hostů k 10 výročí KA

Jitka Holcová – Díky za včerejší odpoledne a večer. V takové krásné společnosti Oslava byla myslím důstojná a celá Arnika může mít dobrý pocit – nejvíce však ty zakládající členky!!! Ve Vašem dosahu / i v domově důchodců ve Dvoře/ přestávám mít pocit zmaru v téhle tak trochu divné společnosti a nepodléhám panice, že nic nemá smysl….díky, že jste, nejen za Domov za Vaše dlaně, které hladí i konejší, a že tvoříte zdravé jádro lidí, které jdou proti proudu téhle společnosti. Nechci být patetická, ale je to tak.
Lenka Prajzlerová – V rychlosti jsem dala na web fotky ve třech souborech Den seniorů, Přednáška v Gymnáziu, a 10 let Královédvorské Arniky. Bohužel v Gymnáziu jsme drželi černou hodinku tak jsou fotky špatné a hodně jich bylo nepoužitelných. Doufám,že se odpoledne a večer všem zúčastněným líbil. Jen pro informaci v Gymnáziu bylo pouze 8 dobrovolníků a zbývající tři dívky makaly v DD takže celkem 11. Vzhledem k tomu že jich registrujeme činných (bohužel asi teoreticky) 28 tak to je smutek. Přednáška byla opravdu zajímavá, je škoda, že si ji nevyslechlo víc lidí. Naopak příjemně překvapily studentky a na e-mailu se již 3 ozvaly. Mimo studentů se přišli podívat jen asi 2 starší lidé – škoda. Přesto doufám tedy, že se blýská na lepší časy. Ještě doplním zprávu o účasti 1 dobrovolník a 3 dobrovolnice se omluvili takže 13 se vůbec neozvalo. Zpytujte dívky své svědomí a napište jestli budete dál v činnosti pokračovat, nebo jestli už nemáte čas. Jde také o to abychom zbytečně nevyhazovali peníze za pojištění. A pro Jitku Holcovou fotky panelu z DD a zajíce z HD pro Oldu Š. pošlu na Tvůj email v lepším rozlišení večer. Teď už mi nezbývá čas. Na „net“ jsem si jen odskočila.
Jana ŠtěpánováVELKÉ PODĚKOVÁNÍ VŠEM , KTEŘÍ SE ZASLOUŽILI O ZDÁRNÝ PRŮBĚH OSLAV K 10 VÝROČÍ ZALOŽENÍ ARNIKY
PS. Byl to jako vždy trochu adrenalin , když např. objednané reklamní propisky v úterý – v den „D“ ve 14 hod. ještě nebyly . Díky synovi Lenky P. , který pracuje na poště, měla téměř beznadějná situace ´šťastný konec a propisky byly před 15 hod. v Hankově domě a mohly se rozdávat nejenom na dni seniorů, ale hlavně v aule gymnasia.

Lenka Prajzlerová – V domově důchodců začaly pracovat nové dobrovolnice. Řady dobrovolníků KA rozšířily noví dobrovolníci, mezi prvními začaly aktivně pracovat 4 dívky, studentky gymnázia. Každou sobotu se budou po dvojici střídat v DD a pomáhat klientům při aktivitách v dílnách. V případě potřeby budou navštěvovat děti LZV. Všem novým dobrovolníkům přejeme hodně štěstí a trpělivosti. Jsme rádi, že jste rozšířili naše řady, což ocení hlavně klienti DD, DSJ, Diakonie i ostatní.