Slavnostní odpoledne v DD

Domov důchodců ( 2 dobr.)
Lenka Prajzlerová – Za přítomnosti starostky Vaňkové se konalo ve středu setkání klientů a jejich rodinných příslušníků v Domově důchodců. Při této příležitosti zde byly slavnostně otevřeny nové dílny a dobrovolníci docházející do DD, mezi nimi i Jana Štěpánová a Lenka Prajzlerová z KA byli odměněni kytičkou.