„Spirituál Kvintet“

doprovod klientů DSJ na koncert v Hankově domě (2dob.)

Benefiční akce ve prospěch Barevných domků v Hajnici, poskytujících služby lidem s mentálním postižením. Součástí koncertu bylo i vystoupení pěveckého sboru Daneťáček, ve kterém účinkují klienti Barevných domků.

Lenka Prajzlerová: …Koncert byl velmi hezký a musím uznat že překvapil Danetáček. Paní která je vede má můj velký obdiv, protože se jedná o zpěváky kteří jsou vesměs mentálně postižení. O Spiritual kvintetu se ani nemusím šířit jsou skvělí…