Svatoanenské slavnosti v Žirči

(6dob.)

Tradičních letních slavností se každoročně zúčastňuje spousta návštěvníků blízkého i vzdálenějšího okolí. Kulturní programy probíhají současně na nádvoří, v kapli a v parku, kam se také soustřeďuje stánkový prodej. Dobrovolníků není nikdy dost a kromě obvyklých doprovodů zastáváme tentokrát i funkce pokladních u vstupu do areálu. Zvládáme počáteční zmatky a po necelých dvou hodinách už nám nezbývá ani jediná z přiděleného počtu vstupenek. Střídáme se s druhou partou a jdeme obhlédnout situaci. Na nádvoří právě probíhá divadelní představení, z kaple se ozývají housle a flétny, v parku rozbaluje své „nádobíčko“ kapela. Z nekonečné fronty před zmrzlinovým stánkem se ozývá netrpělivý pláč, ale jinak potkáváme jen samé spokojené tváře.