takhle to začalo

vlastně první benefiční akce pod hlavičkou KA (iniciátorkou byla Radka Stránská a spoluorganizátorkou – kdo jiný, než Petra Punnerová)

RS: Nazdárek všechny milé dobrovolnice! Chtěla bych Vás seznámit s jednou akcí. Dne 26. 3. 2008 jsme se rozhodly uspořádat pro DSJ benefiční koncert. Název zní „Děti pro Josefa“. Program by vyplnily děti z různých kroužků. Od Vás bych jen chtěla předběžně vědět, jaký na to máte názor a jestli bychom mohly počítat s hlídáním účinkujících v šatnách atd. Budeme rádi za každý nápad, který by se dal zrealizovat.