U pejsků

Lenka Prajzlerova Dnes zorganizovala Základní kynologická organizace č. 138 z našeho města zábavní dopoledne, kterého se zúčastnili klienti Diakonie, Domova důchodců a děti z Království. Na programu byly ukázky výcviku psů, nechyběla ani hudba a pohoštění, které připravily organizátorky setkání. Tato setkání se stávají tradicí a jsou velmi oblíbená. Zde jsou k nahlédnutí fotografie.