Vánoční rozjímání s Alfredem Strejčkem a Štěpánem Rakem

Zámecká kaple Zjevení Páně, Smiřice – doprovod klientu DsvJ (3dobr.)
Komponovaný pořad z vánočních koled v podání Š. Raka a texty K. J. Erbena, K. V. Raise, J. V. Sládka, F. Šrámka a V. Čtvrtka v podání A. Strejčka.
Lenka Prajzlerová – Díky Jitce Š. jsem mohla navštívit vystoupení dvojice Rak-Strejček v kapli ve Smiřicích. Zimní počasí nám přálo, kalamita sněhová ani mrazivá se nekonala, takže nic nebránilo vychutnat si krásný pořad, který tato dvojice už tradičně nabídla. Zážitek z představení dvojice Rak-Strejček si vždy hýčkám jako poklad. Aby ale nebylo vše moc pohodové „zaseklo“ se Lukášovi na nádvoří zámku ve sněhu auto. Protože není auto Dsv.J. žádný drobeček mělo 5 lidiček plno starostí aby mu pomohlo se ze závěje dostat. Takže jsme k domovu vyrazili až po malé rozcvičce spojené s vytlačováním auta s mírným zpožděním, ale krásným zážitkem v duši.