„Víš přece, že neslyším, když teče voda…“

doprovod klientů DsJ na divadelní představení v HK (7dob.)

Jana Zaydlarová: … Včerejší představení bylo opravdu skvělé! Nenasmála jsem se takhle už dlouho. Mým kamarádkám vždycky tlumočím vděčnost a ony se pokaždé diví, neboť tvrdí, že slova díků by měla směřovat na druhou stranu. Jsou opravdu moc rády, že mohou pacienty doprovázet a podívají se přitom na zajímavá představení či koncerty. Jedna z nich se dokonce rozhodla pro praxi v DsJ … Takže my děkujeme!!!