Vítání zimy

Domov svJ (8 dobr.)
báseň Lenka Prajzlerová – S rokem 2011 jsme se rozloučili v úterý při přátelském setkání v DsvJ akcí Vítání zimy,. Zábavní odpoledne okořeněné kvízem a hrou „Hádej kdo jsem ?“ a výborným pečivem od dobrovolnic s KA jsme si všichni báječně užili. Pavel Mrština, klient DsvJ přednesl báseň, kterou pro KA složil a zástupkyně DsvJ Jitka Holcová předala Janě Štěpánové tištěné poděkování za činnost dobrovolníků.