Vítání zimy DSJ

Dáša Flosová – Zdravím celou ARNIKU !!! Bohužel musím omluvit Jitku Holcovou, že se nezúčastní zítřejšího „Vítání“ ani následného setkání. I tak se ale těšíme na setkání s Vámi všemi !!!!
Lenka Prajzlerová – Včera jsme si připomněli v DSJ, že zima a vánoce se nezadržitelně blíží. K poslechu hrál nezištně a téměř bez přestávky p. Zvara, za což mu patří velký dík. Že padl klientům do noty je vidět i podle pobrukujících si posluchačů na přiložených videích. Nechybělo ani drobné vánoční pečivo, které upekly dobrovolnice hlavně Jana Čeřovská a Jana Štěpánová. Dárek pro klienty DSJ, připravilo Obchodní centrum Alenka. Na závěr večera nás dobrovolníky potěšilo krásné vánoční přání a svícínek od personálu a klientů DSJ. Díky moc. Jitce Holcové přeju brzké uzdravení, škoda že se nemohla zúčastnit Vítání zimy.
Jana Štěpánová – Milá Jitulinko, přidávám se k Lence a doufám, že budeš brzo zase jako rybička. Na vítání si nám chyběla moc a moc, ale máš výborné kolegyně, staraly se o nás „jako bychom byli jejich vlastní“.