„Vítání zimy v DsJ“

zábavné odpoledne pro klienty DsJ (8dob.)

FL: …Těsně před vánočními prázdninami mě skolila jakási viróza, takže jsem na tomhle „vítání“ chyběla. Radost mi ale udělalo i to, co jsem se doslechla. Především to byla chvála na mé kolegy z „hudebky“, Markétu a Honzu, kteří tentokrát obstarali převážnou část programu a zahráli klientům spoustu pěkných písniček. Po programu s tradičním občerstvením i dárečky se konalo malé setkání dobrovolníků s vedením DsJ, jako poděkování za celoroční spolupráci (důkazem je udělený „diplom“ ) Mně udělala velikou radost SMS s přáníčkem od kolegů dobrovolníků i čestná fidorková medaile „za noční bdění, šustění a ládování obálek pro Domov sv. Josefa“ , kterou jsem byla oficiálně jmenována „obálkovačkou roku“ a také věrnou následovnicí „babičky Libušky“… Díky moc – za všechno…