Petr Bende zpívá Petra Nováka

Úžasný zážitek

11. 10. 2022 se v sále Filharmonie Hradec Králové konal koncert, na kterém Petr Bende zpíval písně Petra Nováka. Doprovázel ho orchestr Filharmonie Hradec Králové. Petr Bende uváděl jednotlivé písně, které pak s velkým citem a pokorou zazpíval, celý orchestr s ním byl nádherně propojen. Při zpěvu písně Náhrobní kámen se sám zpěvák doprovázel na klavír. Vyprodaný sál dlouze aplaudoval po každé skladbě, na závěr byl dlouhotrvající potlesk vestoje. Koncertu se zúčastnilo 6 klientů Domova Sv. Josefa v Žirči. Byli nadšeni, jejich zážitek pak ještě umocnilo setkání s Petrem Bendem, který každého pozdravil podáním ruky a se všemi se vyfotografoval.

Helena Růžičková a Věra Varmužová (doprovod)