Václav Hudeček a Barocco sempre giovane

16. 9. 2018 jsme se (5 klientek + 2 doprovody) zúčastnily benefičního koncertu. Akci pořádala Farní charita. Pro dobrou věc – provoz Občanské poradny – vystupoval soubor Barocco sempre giovane (věčně mladý barok) se svým virtuozním sólistou Václavem Hudečkem.

Tento soubor je složen ze špičkových mladých hudebníků. Spolupracují s předními českými i zahraničními umělci. Původně se specializovali na skladby vrcholného baroka, dnes však hrají i hudbu soudobou. My jsme si s potěšením vyslechli kromě děl barokních i skladby rozmarné, malinko až jazzové od Luboše Sluky.

Technicky vzato jsme se zpočátku potýkali s přestavbou Hankova domu, kdy u hlavního vchodu vznikl schůdek, který je pro elektrické vozíky sám o sobě nepřekonatelný. Vozíky mechanické to s dobrým vodičem zvládnou, elektrické se ani přenést nedají. Naštěstí se ze zázemí vynořily moc šikovné stavitelné hliníkové nájezdy. Díky ochotě a spolupráci personálu jsme tedy vše bez jakéhokoliv karambolu zvládli. Napříště budeme prý s vozíky vstupovat pohodlně bočním vchodem, který je ale právě nyní znepřístupněn lešením. Za pomoc personálu Hankova domu srdečně děkujeme.

Večer se tedy se vším všudy (i přípitkem – viz foto) vydařil.

KatkaK