Vrátili jsme se z „válečné zóny“

Vrátili jsme se z Lužic.
Předali jsme Janíkům vybranou částku, jež se díky Vám všem skvělým dárcům, kterým ze srdce děkujeme, vyšplhala na nádherných 43 500 Kč.
Již brzo pro Vás budu mít reportáž.

Marcela Svobodová