Ženy v běhu – návštěva kina s klienty DSJ

Nebudu lhát, když budu tvrdit, že jsem se bála, že nám před kinem klienti pěkně vymrznou. Jelo jich totiž 8, což jsou dvě várky a to znamená, přivézt jich jen část, vyložit je, otočit se a jet pro zbytek. Počasí se v posledních dnech zhoršilo natolik, že to bylo na zimní bundu, ač se ještě před nedávnem chodilo jen nalehko. Navíc poslední dny foukal silný vítr.

Když jsme s Janou dorazily ke kinu, s povděkem jsme kvitovaly, že se tentokrát neotvíralo půl hodiny před začátkem promítání, ale hodinu. Takže do začátku super, že nebudeme muset stepovat venku a po představení se pak uvidí, jestli nás aspoň chvíli nechají ve vestibulu kina. A už tu byla dodávka a začalo se vykládat. Jak klienti vyjížděli z útrob vozu, s Janou jsme si je přebíraly a odvážely do předsálí kina. Tam jsme je řadily do boční uličky, aby nebránili provozu, jelikož tam už panoval čilý ruch, který se zhušťoval. Pomohly jsme klientům s vysvlékáním, protože v kině bylo krásně teploučko, a čekali jsme, až přijedou ostatní. Čekáme a čekáme a v tom za námi přijde pan uvaděč, jestli nechceme přednostně pustit do sálu. Samozřejmě, že jsme chtěli. Všechny čtyři klienty jsme hezky zaparkovaly, jak to jen nejlépe šlo, aby dobře viděli a šly jsme ke vchodovým dveřím vyhlížet auto. Za chvíli tu bylo a my jsme zbylé čtyři klienty pohodlně usadily, samy jsme vyhledaly svoje rezervovaná místa a film mohl začít. Jelikož bylo opravdu úplně plno a diváci se stále sypali do sálu, začínalo se s lehkým zpožděním.

Film proběhl bez závad, jely titulky a lidi se začali tlačit k východu. Jana zkušeně skočila po jednom vozíku a bravurně s ním prokličkovala davem ven. Vyběhnu za ní a ptám se: „Jani, my někam spěcháme?“ „Ale ne“, praví ona. „Tak já jdu zase dovnitř a vyčkám, až se to uvolním, jo?“ A tak se taky stalo. Pohodlně jsme pak klienty vyvezly do předsálí, mezitím přistavil řidič vůz, naložil první čtyři klienty a vyrazil s nimi směr Žireč. My s Janou a zbylými čtyřmi klienty jsme čekali před kinem. Vítr se utišil, i teplota vzduchu se zdála být v pohodě, navíc byli všichni klienti otužilí, takže jsme v příjemném povídání vyčkali příjezdu otočivší se dodávky. Umrznutí se zaplaťbůh nekonalo. Pan řidič pravil, že už v pohodě klienty do dodávky naveze, takže jsme se rozloučily, vsedly do auta a vyrazily směr domov.

Byla to vydařená akce, kino bylo super, všichni klienti i pan řidič byli super, vše proběhlo na výbornou a my jsme s dobrým pocitem opouštěly Dvůr.

Těším se příště!

Marcela